Ο τόπος μας
Ο οικισμός της Μεταμόρφωσης

Η ίδρυση του οικισμού στην βορειοανατολική πλευρά της λίμνης της Καστοριάς, πολύ κοντά στον λοφίσκο όπου λειτουργούσε κάποτε το μοναστήρι του 9ου αιώνα αφιερωμένο στην Μεταμόρφωση του Σωτήρος, αγγίζει μια εποχή πριν από τον 15ο αιώνα. Όλο το οικιστικό πλέγμα της περιοχής είχε ως σημείο αναφοράς την λίμνη και τις ενασχολήσεις των κατοίκων, οι οποίες συνδυάζονταν πάντοτε με το εξαιρετικό περιβάλλον.

Η συγκρότηση του σπουδαίου αστικού κέντρου της Καστοριάς κατά την πρώιμη βυζαντινή περίοδο, κοντά στις πηγές του Αλιάκμονα, με την επίδειξη μιας ξεχωριστής εμπορικής δραστηριότητας καθόρισε και τον τύπο των περιφερειακών οικισμών, όπως η Μεταμόρφωση. Η Καστοριά καθ΄όλη τη διάρκεια του μεσαίωνα υπήρξε σπουδαίο στρατιωτικό και μεγάλης στρατηγικής σημασίας κέντρο. Συγχρόνως όμως υπήρξε και αξιόλογο καλλιτεχνικό κέντρο. Διέσωσε βυζαντινά μνημεία από το τέλος του 9ου αιώνα μ.χ. σπάνια δείγματα αρχιτεκτονικής αυτής της περιόδου, με ορισμένα τοπικά χαρακτηριστικά, που την έκαναν να ξεχωρίζει ως εκπρόσωπος της βυζαντινής τέχνης.

Στα φορολογικά κατάστιχα της τουρκοκρατίας των μέσων του 15ου αιώνα ο οικισμός Κοντορόπη, που είναι το παλαιότερο όνομα της Μεταμόρφωσης , κατοικούνταν από 25 οικογένειες. Ο συγκεκριμένος πληθυσμός ασχολούνταν με γεωργικού – κτηνοτροφικού τύπου εργασίες, από τις οποίες ξεχώριζαν η καλλιέργεια των αμπελιών και των διαφόρων δέντρων, ενώ μικρότερης έκτασης ήταν οι καλλιέργειες δημητριακών . Από τα 655 άσπρα (ασημένια τούρκικα νομίσματα), που αναλογούσαν στην φορολόγηση των κατοίκων, τα 304 αφορούσαν το μερίδιο των αμπελιών.

Η Μεταμόρφωση ως παλιός οικισμός μεταφέρει μια μακραίωνη παράδοση πάνω στην καλλιέργεια των αμπελιών και την παραγωγή κρασιού.